Bøger

Mine bøger

Kunsten at samarbejde

(udgivet september 2001)

To kendte erhvervspsykologer – Hanne Museth og Kitty Dencker – gennemgår i bogen de mange facetter, der ligger i kunsten at samarbejde. Forfatterne giver svar på, hvordan vi hver især kan bidrage til et bedre samarbejde.

Bogen inspirerer til at finde nye muligheder, og hjælper til med at skabe overblik over, hvad der fremmer eller hæmmer et godt samarbejde.

Kapitler i bogen:
Samarbejde
Kultur
Ledelse
Organisation, gruppe og individ
Konflikter
Forandringsprocesser og omstillinger
Eftertanker om samarbejde

Bogen kan bestilles ved henvendelse til kontakt@kittydencker.dk

Kunsten at være gruppe og individ

(udgivet april 2004)

Erhvervspsykologerne Hanne Museth og Kitty Dencker sætter i deres anden bog fokus på balancen mellem at være såvel individ som gruppe. Bogen undersøger de dilemmaer, som individet må løse for at indgå i en gruppe. Ligesom den forholder sig til de dilemmaer, som eksisterer i enhver gruppe, og som gruppen må løse for at kunne fungere godt.

Bogen giver indsigt i, hvad der kan få en velfungerende gruppe til at blive primitivt fungerende gruppe. Gennem konkrete historier fra forfatternes virke som erhvervspsykologer belyses, hvordan en konflikt ofte er det nødvendige vendepunkt, der får en primitivt fungerende gruppe til igen at blive velfungerende.

Kapitler i bogen:
Når hanelefanterne slås
Når afhængigheden dominerer
Når individet handlingslammer gruppen
Når rollen som syndebuk skal besættes
Hvad kan vi lære af historierne?

Bogen kan bestilles ved henvendelse til kontakt@kittydencker.dk

Kunsten at skabe forandring

(udgivet februar 2007)

Erhvervspsykologerne Hanne Museth og Kitty Dencker deler i deres tredje bog ud af mangeårige erfaringer som forandringsagenter. Bogen sætter fokus på de menneskelige faktorer og vigtigheden af at håndtere dem i forandringsprocesser.

Forfatterne giver viden og redskaber videre til interne forandringsagenter på arbejdspladserne til håndtering af forandringsprocesser.

Processerne og metoderne bliver sammenfattet og aftegnet i en isbjergsmodel – en model som afspejles i bogens struktur.

Kapitler i bogen:
At skabe forandring
Arbejdsplads i forandring
Niveau 1: Symptomer
Niveau 2: Magtkamp
Niveau 3: Gruppens tilstand
Niveau 4: Motiver
Niveau 5: Forandringskræfter
Overvejelser om metoder.

Bogen kan bestilles ved henvendelse til kontakt@kittydencker.dk